Program

Andens Folk - Utrustad för liv och tjänst

Att vara utrustad för liv och tjänst innebär att vi som kristna får gåvor och utrustning för vårt uppdrag. Under konferensen vill vi sätta focus på de andliga gåvorna, men även se den samklang som våra liv innebär för gåvornas uttryck. Att livet och tjänsten verkligen är och blir en helhet.

Programmet uppdateras löpande under våren och förändringar kan förekomma

Anslagstavlan