Området

1 Stora tältet
2 Mötestorget (Utställningstält)
3 Toaletthus
4 Matsal
5 Kafé
6 Butik Lappis Boa, Kiosk & Grill
7 Expedition med
uttagsautomat
8 Logement
9 Diskhus
10 Förbönstält
11 Kreativ zon
12 UPL-området
med volleybollplan,
grillplats mm
13 Barnens Lappis med
lekområde, tre tält
och två kåtor. För
alla åldrar.
14 Fri parkering nära
Stora tältet.

Område tillåtet för husdjur och rastning av hundar (Gula streck)
Lappis område (ljusgrönt) sträcker sig från landsvägen till sjön. 
På andra sidan stora vägen finns fler campingområden med privata markägare.

Stranden lämpar sig inte för bad. 
Badplats finns inom 15 min gångavstånd.

Tillgänglighet
RWC-toaletter och toaletter med skötbord finns på området. Gamla byggnader och boende i logiment är ej anpassade fullt ut för rullstolar etc. 
Alla tält och vägar har grusunderlag och området består till stor del av sluttningar.
Parkering för rörelsehindrad finns mitt emot Stora tältet.