Program 2023


Årets tema är: MOD

För att se hela programmet, tryck på pilen framför dagen.

SÖNDAG 2/7 – Frimodig

18.30 Lapplandsveckan börjar i Stora Tältet
Medverkande: Öystein Gjerme, Jeanette Alfredsson

Insamling: till konferensen

Grillning efter kvällsmötet på Planen

MÅNDAG 3/7 – Berättelsen som övervann världen

9.00 Morgonbön UPL tältet
10.30 Tillsammans inför Gud
Gemensam start för alla i Stora Tältet, bibelstudium
talare: Öystein Gjerme
musik och sång Jeanette Alfredsson

Bibelstudium stora tältet: Øystein Gjerme
UPL: upl-tältet Daniel Wendefors
Barnens Lappis området
Åldersindelade samlingar
Knyte (0-2 år),
Knatte (3-5 år),  Kidz (6-8 år),
Keepers (9 år ->) 

14:00 – 15:00 Seminarier

-”Klimat, krubb och kristnas gensvar”
Johannes Widlund (stora tältet)
-”Slavrevolten från ovan: Kristendomens betydelse för kampen mot slaveriet”

Leif Svensson (kapellet)

14.00 UPL-aktiviteter på ungdomsområdet.
Se @ungpalappis instagram för dagsschema.

15:30 – 16:30 Seminarier

-“Mod att dela din tro”
IBRA, Niclas Collén mfl.  (stora tältet)
-“Mötet med Jesus förvandlar liv – igår, idag och för alltid”
Semias Schenberg, Lili-Ann Karppinen, Robert Persson, LP
(kapellet)

15.30 Barnens Lappis
Barnmöte för alla barn
(barnmötestältet)

18:30 Kvällsmöte
Talare: Dr. Isaia Dau ,
Sång: Jeanette Alfredsson, Norrlandsteamet.
Insamling till: PMU:s arbete

22:00 Nattmöte

Talare: Filip Gepertz,
Norrlandsteamet

Insamling till: konferensen

TISDAG 4/7 – Bön som ger mod

9.00 Morgonbön (upl-tältet)

10:30 Tillsammans inför Gud!

Gemensam start för alla i Stora tältet! BL, UPL, Norrlandsteamet
Sång: Stefan och Camilla Klinth

Bibelstudium stora tältet:
Mikael Hallenius
UPL: upl-tältet
Daniel Wendefors
Barnens Lappis området
Åldersindelade samlingar
Knyte (0-2 år),
Knatte (3-5 år),  Kidz (6-8 år),
Keepers (9 år ->) 

14:00 – 15:00 Seminarier

– Isaia Dau (stora tältet)
-”Same i församling och vardag”
Elina Sjulsson, Stanley Almqvist (kapellet)


14.00 UPL-aktiviteter på ungdomsområdet.
Se @ungpalappis instagram för dagsschema.

15:30 – 16:30 Seminarier

– “Att andas mod: Förbönens syfte och karaktär”
Mikael Hallenius (stora tältet)

-Bönens gåva en kraft till förändring”
Gitten Thornberg (kapellet)

15.30 Barnens Lappis –
 
Barnmöte för alla barn
(barnmötestältet)

17.00 Missionärsträff (kapellet)

18:30 Kvällsmöte
Talare: Mikael Hallenius,
Sång:Jeanette Alfredsson
Insamling till: IBRA.
Ändamål: stötta pastorer i Indien

22:00 Nattmöte
Bönenatt och vittnesbörd
Niclas Strindell, Norrlandsteamet

Insamling till: konferensen

ONSDAG 5/7 – Frimodighet när det blåser snålt

9.00 Morgonbön (upl-tältet)

10:30 Tillsammans inför Gud!

Gemensam start för alla i Stora tältet! BL, UPL, Norrlandsteamet
Bibelstudium stora tältet:
Mikael Hallenius

UPL: upl-tältet
Helena Jakobsson

Barnens Lappis området
Åldersindelade samlingar
Knyte (0-2 år),
Knatte (3-5 år),  Kidz (6-8 år),
Keepers (9 år ->) 

13.00 Pingstpastor senior – anmälan till Per-Åke Enström 0706878190 (pingstkyrkan Lycksele)

14:00 – 15:00 Seminarier

-“En frimodig tro”
Kenneth Mattebo, Ulf Sundkvist, Alfrida Stenström(stora tältet)

-“Förföljda men inte övergivna”
Open Doors: Andreas Eklund & Robert Åkerlund(kapellet)


14.00 UPL-aktiviteter på ungdomsområdet.
Se @ungpalappis instagram för dagsschema.

15:30 – 16:30 Seminarier

– “Att vara troende i offentligheten”
Liza-Maria Norlin, Bengt Ivansson (stora tältet)

-“Flyktingar, migranter och konvertiter – hur lär vi av varandra?” Pingst integration Christian Mölk (kapellet)

15.30 Barnens Lappis
 
Barnmöte för alla barn
(barnmötestältet)

18:30 Kvällsmöte

Talare: Christine Viklund,
Sång: Jeanette Alfredsson
Insamling till: konferensen

22:00 Nattmöte

Talare: Johanna Bode,
Norrlandsteamet
Insamling till: konferensen

TORSDAG 6/7 – Mod tillsammans

9.00 Morgonbön (upl-tältet)

10:30 Tillsammans inför Gud!

Gemensam start för alla i Stora tältet! BL, UPL, Norrlandsteamet

Bibelstudium stora tältet:
Johanna Bode

UPL: upl-tältet
Helena Jakobsson

Barnens Lappis –
 
Barnmöte för alla barn
(barnmötestältet)

13:00 – 16:00 FESTIVALDAG

Aktiviteter ute på planen för alla åldrar.
Hoppborgar, pop-corn, mötestorget happenings, ansiktsmålning, tävlingar mm.

Bjud med någon du känner och kom!


14:00 – 15:00 Seminarie

-“Är vi modiga nog för förändring?” Ola Olofsson, Benjamin Edman (kapellet)

15:30 – 16:30 Seminarie

-”Tro själv eller tillsammans” Ulrik Josefsson (kapellet) 

18:30 Kvällsmöte
Lili-Ann  Karppinen
Älska Norrlands lovsångskör
Insamling till: Älska Norrland och Lapplandsveckan

”Gud och jag i Barnmötestältet för alla barn”

20:00 Pingst Ung nätverksträff för barn- och ungdomsledare
i UPL-tältet

22:00 Nattmöte
Talare: Cornelia Forsberg
Sång: Hope for this nation
Insamling till: konferensen

FREDAG 7/7 – Hjälparen den Helige Ande

9.00 Morgonbön (upl-tältet)

10:30 Tillsammans inför Gud!
Gemensam start för alla i Stora tältet! BL, UPL, Norrlandsteamet

Bibelstudium stora tältet:
Johanna Bode

UPL: upl-tältet
Hope for this nation, Isak Sperling

Barnens Lappis området
Åldersindelade samlingar
Knyte (0-2 år),
Knatte (3-5 år),  Kidz (6-8 år),
Keepers (9 år ->) 

12.00 Pingst Pastor nätverksträff i kapellet.
Anmälan till David  Sundström 0705823062

14:00 – 15:00 Seminarier

-“Mod att bana väg för nästa generation ” Ung Vuxen, Victoria Öhrvall, Fredrik Wärn (stora tältet)
-“Ledd av Anden för att möta människor”
Hope for this Nation, Cornelia Forsberg (kapellet)

14.00 UPL-aktiviteter på ungdomsområdet.
Se @ungpalappis instagram för dagsschema.

15:30 – 16:30 Seminarier

– “En rörelse med frimodighet i karismatik och samtidigt respekt i bemötandet. Hur lyckas vi?”
Rickard Svensson (stora tältet)

-“Trons pedagogik”
Pingst utbildning, Johannes Magnusson, Stig Åsbringer (kapellet)

15.30 Barnens Lappis
 
Barnmöte för alla barn
(barnmötestältet)

18:30 KvällsmöteTalare: Daniel Alm 
Sång: Hope for this nation
Insamling till: LP. Ändamål: Behandlingsarbetet och hjälpkassan

”Gud och jag i Barnmötestältet för alla barn”

20.00 Träff Unga Vuxna (kapellet)

22:00 Nattmöte 
Talare: Christine Viklund,
Sång: Norrlandsteamet (akustisk session) 
Insamling till: konferensen

LÖRDAG 8/7 – Dessa tecken ska följa er

9.00 Morgonbön (upl-tältet)

10:30 Tillsammans inför Gud!

Gemensam start för alla i Stora tältet! BL, UPL, Norrlandsteamet


Bibelstudium stora tältet:
Daniel Alm

UPL: upl-tältet
Hope for this nation,
Olivia Johansson

Barnens Lappis området
Åldersindelade samlingar
Knyte (0-2 år),
Knatte (3-5 år),  Kidz (6-8 år),
Keepers (9 år ->) 

12.00 Församlingsledarmöte med Älska Norrland i Kapellet

13.00 Volleybollturnering  på ungdomsområde.
Laganmälan sker på plats till UPL-ledare.

14:00 – 15:00 Seminarier

-“Allt kan hända – Allt kan vända” Frida Nyberg, Stefan Beimark, Christine Viklund (stora tältet)
-“Kyrkan och Skapelsen”
Bilda: Annelie Anderberg, Maria Engelbrektsson (kapellet)

15:30 – 16:30 Seminarier

– “Ung och utsatt” LP Grow,  Pingst Ung. Marielle Larsson m fl.  (stora tältet)
-”Älska Norrland på nytt”
Roland Pettersson (kapellet)

15.30 Barnens Lappis
 
Barnmöte för alla barn
(barnmötestältet)

18:30 Kvällsmöte
Carl-Gustav Severin
Hope for this nation
Insamling till: konferensen

22:00 Nattmöte
Miguel Lara
Norrlandsteamet
Insamling till: konferensen

SÖNDAG 9/7 – Våga gå

9.00 Morgonbön Kapellet
11.00 Avslutningsgudstjänst
Talare: Carl-Gustav Severin,
Barnens Lappis teamet,
Norrlandsteamet

Insamling till konferensen!

Party tältrivning och städning!
Medverkande

Daniel Alm

Ordförande Pingst fria församlingar i samverkan

Jeanette Alfredsson

Lovsångsledare, Sångare, Låtskrivare

Mikael Hallenius

Ledare och studieundervisare på Akademi för ledarskap och teologi

Lili-Ann Karppinen

LP – Regionledare Stockholm, Uppland, Gotland och verksamhetsutvecklare “GåutNu

Øyesten Gjerme

Pastor, författare och grundare av Salt Bergenskirken Norge

Christine Wiklund

Verksamhetsansvarig på Pingst Omsorg

Johanna Bode

Pastor, Föreståndare, Frölunda Pingst

Ulf Sundqvist

Pastor, Föreståndare Pingst Umeå

Hope for this Nation

Teamet kring Hope for this nation är människor från olika delar av Sverige, olika samfund och olika kyrkor men som tillsammans delar samma hjärta och vision om ett förvandlat land.

Carl-Gustaf Severin

Pastor

Dr. Isaiah Dau

Dr. Isaiah Dau (Sydsudan)

Har nyligen lämnat uppdraget som biskop för pingströrelsen Sudan Pentecostal Church. Han har haft en viktig uppgift som fredsmäklare på högsta nivå i Sydsudan ända sedan nationens bildande.

Miguel Lara

Pastor Botkyrka Pingst

Cornelia Forsberg

Ledare Hope för this Nation

Filip Gepertz

Pastor Pingst Kramfors