Program 2023


Årets tema är: MOD

För att se hela programmet, tryck på pilen framför dagen.

SÖNDAG 2/7 – Frimodig

18.30 Lapplandsveckan börjar i Stora Tältet
Medverkande: Öystein Gjerme, Jeanette Alfredsson

MÅNDAG 3/7 – Berättelsen som övervann världen

9.00 Morgonbön
10.30 Tillsammans inför Gud
Gemensam start för alla i Stora Tältet, bibelstudium
talare: Öystein Gjerme
musik och sång Norrlandsteamet
11.00 Barnmöte i Barnmötestältet
11.00 UPL-samling i UPLtältet

14.00 – 15.00 Seminarier
Stora Tältet
Kapellet

15.30 – 16.30 Seminarier
Stora Tältet
Kapellet

18.30 Kvällsmöte i Stora Tältet
Medverkande
Lili-Ann Karppinen, Jeanette Alfredsson

22.00 Nattmöte i Stora Tältet
Medverkande
Norrlandsteamet

TISDAG 4/7 – Bön som ger mod

9.00 Morgonbön
10.30 Tillsammans inför Gud
Gemensam start för alla i Stora Tältet, bibelstudium
musik och sång Norrlandsteamet
11.00 Barnmöte i Barnmötestältet
11.00 UPL-samling i UPLtältet

14.00 – 15.00 Seminarier
Stora Tältet
Kapellet

15.30 – 16.30 Seminarier
Stora Tältet
Kapellet

18.30 Kvällsmöte i Stora Tältet
Medverkande
Mikael Hallenius
, Jeanette Alfredsson

22.00 Nattmöte i Stora Tältet
Medverkande
Norrlandsteamet

ONSDAG 5/7 – Frimodighet när det blåser snålt

9.00 Morgonbön
10.30 Tillsammans inför Gud
Gemensam start för alla i Stora Tältet,
bibelstudium Mikael Hallenius, musik och sång Norrlandsteamet
11.00 Barnmöte i Barnmötestältet
11.00 UPL-samling i UPLtältet

14.00 – 15.00 Seminarier
Stora Tältet
Kapellet

15.30 – 16.30 Seminarier
Stora Tältet
Kapellet

18.30 Kvällsmöte i Stora Tältet
Medverkande
Christine Viklund
, Jeanette Alfredsson

22.00 Nattmöte i Stora Tältet
Medverkande
Johanna Bode, Norrlandsteamet

TORSDAG 6/7 – Mod tillsammans

9.00 Morgonbön
10.30 Tillsammans inför Gud
Gemensam start för alla i Stora Tältet,
bibelstudium Johanna Bode, musik och sång Norrlandsteamet
11.00 Barnmöte i Barnmötestältet
11.00 UPL-samling i UPLtältet

14.00 – 16.00 Festivaldag!
Aktiviteter på planen för stora och små.

14.00 – 15.00 Seminarier
Stora Tältet
Kapellet

15.30 – 16.30 Seminarier
Stora Tältet
Kapellet

18.30 Kvällsmöte i Stora Tältet
Medverkande
Ulf Sundqvist, Älska Norrland Kör

22.00 Nattmöte i Stora Tältet
Medverkande: HOPE FOR THIS NATION

FREDAG 7/7 – Hjälparen den Helige Ande

9.00 Morgonbön
10.30 Tillsammans inför Gud
Gemensam start för alla i Stora Tältet,
bibelstudium Johanna Bode, musik och sång Norrlandsteamet
11.00 Barnmöte i Barnmötestältet
11.00 UPL-samling i UPLtältet

14.00 – 16.00 Festivaldag!
Aktiviteter på planen för stora och små.

14.00 – 15.00 Seminarier
Stora Tältet
Kapellet

15.30 – 16.30 Seminarier
Stora Tältet
Kapellet

18.30 Kvällsmöte i Stora Tältet
Medverkande
Daniel Alm, Hope for this nation

22.00 Nattmöte i Stora Tältet
Medverkande
Christine Viklund, Norrlandsteamet

LÖRDAG 8/7 – Dessa tecken ska följa er

9.00 Morgonbön
10.30 Tillsammans inför Gud
Gemensam start för alla i Stora Tältet,
bibelstudium Daniel Alm, musik och sång Norrlandsteamet
11.00 Barnmöte i Barnmötestältet
11.00 UPL-samling i UPLtältet

14.00 – 15.00 Seminarier
Stora Tältet
Kapellet

15.30 – 16.30 Seminarier
Stora Tältet
Kapellet

18.30 Kvällsmöte i Stora Tältet
Medverkande
Carl-Gustav Severin, Hope for this nation

22.00 Nattmöte i Stora Tältet
Medverkande
Hope for this nation

SÖNDAG 9/7 – Våga gå

9.00 Morgonbön
11.00 Avslutningsgudstjänst
Talare: Carl-Gustav Severin, Barnens Lappis teamet,
Norrlandsteamet

Party tältrivning och städning!
Medverkande

Daniel Alm

Ordförande Pingst fria församlingar i samverkan

Jeanette Alfredsson

Lovsångsledare, Sångare, Låtskrivare

Mikael Hallenius

Ledare och studieundervisare på Akademi för ledarskap och teologi

Lili-Ann Karppinen

LP – Regionledare Stockholm, Uppland, Gotland och verksamhetsutvecklare “GåutNu

Øyesten Gjerme

Pastor, författare och grundare av Salt Bergenskirken Norge

Christine Wiklund

Verksamhetsansvarig på Pingst Omsorg

Johanna Bode

Pastor, Föreståndare, Frölunda Pingst

Ulf Sundqvist

Pastor, Föreståndare Pingst Umeå

Hope for this Nation

Teamet kring Hope for this nation är människor från olika delar av Sverige, olika samfund och olika kyrkor men som tillsammans delar samma hjärta och vision om ett förvandlat land.

Carl-Gustaf Severin

Pastor