Var med och skriv nästa kapitel.

Efter en renovering av den gamla skolan på området som blev till ny matsal så är den stora satsningen på gång med en ny tälthall och renovering av övriga byggnader.
En total satsning som troligen kommer att landa på en kostnad upp emot 10 miljoner kronor.

Nu vågar vi fortsätta satsa och skicka signalen som visar att vi tror på det vi gör och att ingen plats eller sammanhang är för svåra att nå.


Företag

Låt ditt företag vara en del i Lapplandsveckans utveckling och vår nya tälthall.

Bidra med sponsring eller ekonomiska bidrag och bli synlig med oss:

-På områdets sponsorskyltar
-I annonsmaterial
-På hemisida och digitala medier

Är du intresserad av att få veta mer om möjligheten att bidra som företag?
Kontakta:
Rickard Jakobsson för ett förutsättningslöst samtal.
Tel: +46703466101
Mail: richardjakobsson@icloud.com

Församling

I stort sett är alla Pingstförsamlingar i Norrland representerade med få undantag och ökad tillströmning sker varje år till denna konferens.

Var med som församling och bli:
-Årsgivare
-Märk en av årets kollekter till Lapplandsveckans utveckling av området.
-Engagera er som församling under veckan med volontärskap och ideella krafter.

Volontär

Ingen vecka utan engagemang från ideella krafter. Du behövs och vi ser med glädje fler som väljer att vara med och hjälpa till.

Så bli en medhjälpare och ställ upp som volontär där du kan få växa, utvecklas men också få berikas!

Vi söker nyckelpersoner med huvudansvar för olika delar på området. Ta ett större ansvar och ge av dina gåvor och talanger.

Kontakta: info@lappis.se
för mer information