Program


Årets tema är: Och festen började..

Torsdagkväll på Lappis

Daniel Alm, Järpehag mfl

SöndagMåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
Förmiddag
Morgon 9.00
Bön
Bön
UPL-tältet
Bön
UPL-tältet
Bön
UPL-tältet
Bön
UPL-tältet
Bön
UPL-tältet
Bön
UPL-tältet
Bön
UPL-tältet
10:30
gemensam start för
alla åldrar i Stora tältet
Norrlandsteamet
Josefina Gniste
Norrlandsteamet
Judit Achi
Norrlandsteamet
Josefina Gniste
Norrlandsteamet

Norrlandsteamet
Samuel Hector
Norrlandsteamet
Samuel Hector
11.00 Bibelstudium BibelstudiumBibelstudiumBibelstudiumBibelstudiumBibelstudium
Samlingar efter den gemensamma starten Stora tältet:
Talare:
Christian Mölk

Barnmötestältet:
Åldersindelade samlingar i olika tält.


UPL-tältet
Vad är min identitet?
Elina Sjulsson
Stora tältet:
Talare:
Christian Mölk

Barnmötestältet:
Åldersindelade samlingar i olika tält.

UPL-tältet
Hur kan jag som ungdom tänka kring relationer, kärlek och sex?
Micke Gunnardo
Stora tältet:
Talare:
Eleonore Gustafsson

Barnmötestältet:
Åldersindelade samlingar i olika tält.UPL-tältet
Q&A med Louise
Stora tältet:
Talare:
Eleonore Gustafsson

Barnmötestältet:
Storsamling


UPL-tältet
Varför församling?
Gustaf Nyström
Stora tältet:
Talare:
Ulrik Josefsson
Insamling till Lappis

Barnmötestältet:
Åldersindelade samlingar i olika tält.

UPL-tältet
Bibelstudium
Niclas Strindell
Stora tältet:
Talare:
Ulrik Josefsson
Insamling till Lappis

Barnmötestältet:
Åldersindelade samlingar i olika tält.


UPL-tältet
Hur sprider man evangelium i Mellanöstern?
IBRA
KL: 11 Avslutnings-gudstjänst
Birgitta Örjestad
Insamling till Lappis
LUNCH
12.00 Pingstpastor Kapellet12.00 Älska Norrland Äldstemöte
Eftermiddag14.00 UPL-tältet:
Aktivitet

15.30 Barnmötestältet:
Storsamling
14.00 UPL-tältet: Aktivitet

15.30 Barnmötestältet:
Storsamling
14.00 UPL-tältet: Aktivitet

15.30 Barnmötestältet:
Storsamling
14.00 UPL-tältet:
Aktivitet

14.00 UPL-tältet:
Aktivitet

15.30 Barnmötestältet:
Storsamling
14.00 UPL-tältet:
Aktivitet

15.30 Barnmötestältet:
Storsamling
MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
SeminarierStora tältet:Stora tältet:Stora tältet:Stora tältet:Stora tältet:Stora tältet:
14:00 – 15:00
Seminarier
Herdar efter Guds hjärta
Vad är andligt ledarskap?

Hur kan vi leda i framgång men även i motgång? Hur odlar vi en sund gemenskap? Vad händer när andliga ledare misslyckas? Vi tar avstamp i Bibeln och samtalar om vad det innebär att vara en herde efter Guds hjärta, dess förutsättningar och utmaningar.
Alfrida Stenström och David Sundström
Fred och rättvisa i Andens kraft

Många tidiga pingstvänner var pacifister och avstod rikedom för att kunna dela med sig mer till de fattiga. Idag har världen ett skriande behov av fred, jämlikhet och ekonomisk
rättvisa. Hur kan Bibeln och den Helige Ande hjälpa oss göra världen till en bättre plats?
Micael Grenholm.
Bibeln i vardagen

“Bibelordet är en livsnerv för varje kristen. Ändå är vi många som upplever en kamp att såväl få bibelläsningen att bli av och att förstå vad bibeln vill säga oss. Filip Boork, pastor i Granö och Strycksele delar personliga erfarenheter om vad bibelordet kan betyda i vår
vardag och delar goda tips för hur du kan växa med din bibelläsning.”
Filip Bork
Sabbat i vår tid?
“Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk.”
Eleonore Gustafsson
Inför Guds ansikte

Ny musik i Pingst
“Himmel och jord ska brinna”

”Om Bibelns visioner om skapelsens framtid och öde. Hoppas vi på en frälsning bort ifrån
en brinnande jord, eller en frälsning tillsammans med skapelsen?”
David Wiljebrand.
Kapellet:Kapellet:Kapellet:Kapellet:Kapellet:Kapellet:
14:00 – 15:00
Seminarier
“Helig och fläckfri skulle den vara”.
Församling för helgon eller syndare?


Vem får plats i våra pingstförsamlingar idag? Vem fick plats för 60 år sedan? Många minns
fortfarande tiden när kraven på en pingstvän var höga, följde man inte de gemensamma
reglerna var uteslutningen ett faktum. Idag är läget helt annorlunda. Hur kom vi hit och hur ska vi navigera framåt?
Kenneth Mattebo


”Berättelser från LP-verksamheten”

“ Ett seminarium om hur socialt arbete förvandlar liv, verklighetens utmaningar och att
älska i ord och handling.”
Elina Sjulsson

“Barns tro – Vems ansvar?”

Vem leder våra barn och unga? Hur delar vi tron i familjen?
Birgitta Örjestad och Pingst Ung
Ska jag stanna eller gå?”

Vad är det som gör att en del unga vuxna vill vara en del i församlingen, medan andra lämnar kyrkan när man lämnar tonåren? Senaste året har ett forskningsprojekt genomförts som ställt just den frågan. Ulrik Josefsson från Akademi för Ledarskap & Teologi har lett det projektet. I det här seminariet ger Ulrik de viktigaste lärdomarna från projektet så att
församlingen kan bli den bästa platsen för ungas och unga vuxnas liv med Jesus.
Ulrik Josefsson
Jesu sista befallning – Vår första prioritet?

Att vara en lärjunge som gör lärjungar.
Richard Svensson

SöndagMåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
Stora tältet:Stora tältet:Stora tältet:Stora tältet:Stora tältet:
15:30 – 16:30
Seminarier

“Psykisk ohälsa – ett VI problem”.

“Vad är psykisk ohälsa? Hur fungerar människan? Varför är sårbarhet så svårt och hur kan
församlingen agera för att möta vår tids största utmaning? Varmt välkommen att rustas med verktyg och hopp”.
Christine Wiklund
“Familjen och Församlingen
Barnens lappis – ett möte för hela familjen.
Festivaldag kl 13-16
Stor fest ute på området.
Hoppborgar, ansiktsmålning, Sockervadd och mycket mera!

Stora tältet:
15.30-17.00
”Frikyrkans historia”
Filmvisning och samtal i samarbete med Studieförbundet BILDA
Forum Pingst: Församlingar i rörelse

Med utgångspunkt i Pingst framtidsbild samtalar vi om läget i våra församlingar; vad vi vill fira just nu och vilka utmaningar ligger framöver?
Ulrik Josefson, Daniel Alm, Stefan Beimark, Richard Svensson,
Samtalsledare Alfrida Stenström och Kenneth Mattebo
Forum Pingst: Pingst som samhällsaktör

Vi tar spjärn i Pingst framtidsbild och samtalar om hur vår församlingsrörelse kan vara en drivande kraft i det samhälle vi lever i. Vilka är behoven runtomkring oss och hur kan vi möta dem på bästa sätt?
Daniel Alm, PMU, LP, IBRA, Richard Svensson
Samtalsledare Alfrida
Stenström och Kenneth Mattebo
Kapellet:Kapellet:Kapellet:Kapellet:Kapellet:Kapellet:
15:30 – 16:30
Seminarier
Hur ska vi få det att hålla?

Praktiska grepp för ekologisk, social och andlig hållbarhet. Vi delar erfarenheter av hur församlingar och PMU Secondhand kan vara miljöer där prylar, människor och skapelsen får chans att hålla.
Birgitta & Fredrik Bengtson, Linus Linbro

Hur sex och intimitet kan bli till glädje och mening i äktenskapet!

I en trygg och långvarig relation är sex och intimitet tänkt som en gåva att glädjas åt. När vardagen kommer är dock verkligheten inte alltid så rosenskimrande och enkel. Hur kan närhet och sex få vara till glädje och mening genom äktenskapets toppar och dalar?
Micke Gunnardo
Kan lovsången ena oss?

I församlingen finns det finns få frågor som både inspirerar och frustrerar oss såsom frågan kring musik. Finns det en lovsång som i första hand handlar om något annat än musik? Finns det en lovsång som skulle kunna leda till platser vi ännu inte sett?
Josefina Gniste

YA Stolt kristen
Vad betyder det att bli en vuxen kristen i Sverige idag? Har jag nu lärt mig att min tro är en genant privatsak som jag ska gömma? Eller är berättelsen om Jesus den största skatt som den här världen kan få, både för evigheten och för här och nu? Och hur kan vi i så fall ge varandra den visionen och ryggraden?
Fredrik WärnFolk utan Jesus

Kanuri, Karakalpaker, Balocher och Bosniaker är alla exempel på folkgrupper utan Jesus. Om du växer upp där har du ingen eller väldigt liten chans att förstå vem Jesus är. Utan evangelium. Utan kyrka. Utan bibel. Utan hopp. Du och din församling kan göra skillnad för dessa folk genom att påbörja ett engagemang som börjar med strategisk bön. Evangelisation, 
församlingsplantering och socialt arbete hand i hand för att nå folken som idag saknar 
Jesus. Seminariet ger dig exempel, praktiska steg och resurser. 
IIBRA, Oskar Lindén, Niclas Collén mfl.
Hur kan jag göra det bästa med livet som blev?

En timme omkring skuggade förväntningar & livsdrömmar och Guds plats mitt i allt detta. När livet går åt oönskat håll, vad händer då med oss? Hur kan tron överleva när Gud verkar vara fullt upptagen med annat? Vilka ideal bär vi och varifrån kommer dom?
Vad behöver vi omvärdera, påminnas om och befästa? Kom, lyssna och dela erfarenheter
och livsberättelser om du vill.
Olof Holmgren
MIDDAGSöndagMåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördag
17.00-18.30 YA träff kapellet17.00-18.30 YA träff kapellet
KvällKvällKvällKvällKvällKvällKvällKväll
18:30
Kvällsmöte
Stora tältet
Festivalstart
Putte Nelsson, Evelina Gard,

Jörgen Fahlstedt
Insamling:
till Lappis
Talare:
Walter Brown

Insamling:
Musik:
Josefina Gniste, Norrlandsteamet

Talare:
Lilli-Ann Karppinen

Musik:
Josefina Gniste, Norrlandsteamet

Insamling till LP
Talare:
Stefan Beimark, Älska Norrland

Musik:
Josefina Gniste

Insamling till
Älska Norrland och Lappis
Talare:
Daniel Alm

Musik:
Bo Järpehag m. team

Insamling till IBRA
Talare:
Maria Flodin

Musik:
Bo Järpehag m.team

Insamling till PMU
Talare:
Erik Valier

Musik:
Bo Järpehag m. team

Insamling till Lappis/ framtidsvision Lappis
20.00 pingstUng uppmuntranskväll i UPL-tältet
NattmöteNattmöteNattmöteNattmöteNattmöteNattmöte
22:00
Nattmöte
Stora Tältet
Musik kväll med högt tryck
LIN D
Insamling till Lappis
Talare:
Walter Brown

Musik:
Team Gilbert Svanerud


Insamling till Lappis
Talare:
Kicki Olofsson

Musik:
Team Gilbert Svanerud

Insamling till Lappis
Talare:
Albin Karlsson


Musik:
Johannes Bergqvist och Malin Lindström

Insamling till Lappis
Talare:
Erik Valier

Musik:
Samuel Hector

Insamling till Lappis
Talare:
ElinaSjulsson

Musik:
Johannes Bergqvist och Malin Lindström

Insamling till Lappis
I samarbete med Pingst FFS och Bilda
Medverkande

Daniel Alm

Ordförande Pingst fria församlingar i samverkan

Medverkar
torsdag
kl. 18.30

Josefina Gniste

Lovsångsledare, pastor och låtskrivare

Medverkar
måndag – onsdag
morgon och kväll

Christian Mölk

Pastor Pingst Härnösand

Medverkar
måndag – tisdag
kl. 10.30

Lili-Ann Karppinen

LP – Regionledare Stockholm, Uppland, Gotland och verksamhetsutvecklare “GåutNu

Medverkar
tisdag
kl. 18.30

Bo Järpehag

Kristen musiker, sångare och lovsångsledare.

Medverkar
torsdag – lördag

Stefan Beimark

Pastor Pingst Övik
samt ordförande i Älska Norrland
.

Medverkar
onsdag
kl. 18.30

Jörgen Fahlstedt

Pastor, Föreståndare, Ordförande i Föreningen Lapplandsveckan

Medverkar
söndag 3/7
kl. 18.30

Micael Grenholm

Författare och föreläsare

Medverkar
Tisdag

Samuel Hector

Pastor, Musiker

Medverkar
fredag

Richard Svensson

Verksamhetsledare Pingst församling

Medverkar
lördag
kl. 14.00

Eleonore Gustafsson

Pastor Nya Slottet Bjärka Säby Pingst Linköping

Medverkar
onsdag – fredag
kl. 10.30

Walter Brown

Pastor Ministry to the Arab People.
Lever och arbetar i mellanöstern sedan 2008

Medverkar
måndag kl. 18.30
tisdag kl. 22.00

Ulrik Josefsson

Lärare i kyrkohistoria och Prorektor ALT

Medverkar
fredag – lördag
kl. 10.30

LIN D

Kristen pop-grupp

Konsert måndag
kl. 22.00

Birgitta Örjestad

Pastor och t.f föreståndare Pingstförsamlingen Skellefteå

Medverkar
söndag kl. 11.00