Temat för sändningarna i sommar är ”Det finns hopp”!

Sändningarna ses på TBN-nordic satellitkanal 
på Viasat plats 141,
TBN-Nordic Play som finns för
Android, iOS, AppleTV och webb
tbnplay.se/lappis

Torsdag 8 Juli
Kväll på Lappis

19.00 Lappisstudion:
Uppstart för Lapplandsveckan från Husbondliden
Programledare: Hanna-Maria Holmefur

19.30 Gudstjänst
Tema: Det finns hopp

Medverkan:
Ledning; Alfrida Stenström, Roland Pettersson
Predikan; Rickard Svensson, Pingst Församling
Insamling till konferensen

22.00 – 24.00 Bön för Sverige
Zoom-bön för Sverige, var med här https://bit.ly/Lappis-bon


Fredag 9 juli

08.15-09.00 Barnens Lappis

9.00 – 10.15 Morgon på Lappis
Lappis egna morgontimma från området med gäster, bekanta, panelsamtal och bibelundervisning.
Tema: Det finns hopp för ett blomstrande liv

Medverkan:
Bibelstudium: Martin Reen
Panel: Christine Viklund, Pingst omsorg, Maria Flodin, Stephan Beimark –
Morgonens panelsamtal kommer beröra psykisk ohälsa och ensamhet.
Programledare: Hanna-Maria Holmefur, Anders Wisth

Bibelstudium finns på tbnplay.se

14.00 – 16.00 UPL sänder Live


Kväll på Lappis
19.00 Lappisstudion:
Lapplandsveckan med sin studio där kvällen innehåller besök av
kvällens predikant Christine Viklund, PMU och inslagsserien ”Drömmen om Lappis”
Programledare: Hanna-Maria Holmefur

19.30 Gudstjänst
Tema: Det finns hopp för ett liv i frihet

Medverkan:
Ledning; Karin Holmberg, David Sundström
Predikan; Christine Viklund, Pingst Omsorg
Insamling till konferensen


22.00 – 23.15 Nattmöte
Nattmöte från Husbondliden med lovsång, predikan och prise-night
Ledning: UPL Jonathan Beimark, Louise
Predikan: Albin Karlsson , Pingst Ung

22.00 – 24.00 Bön för Sverige
Zoom-bön för Sverige, var med här https://bit.ly/Lappis-bon


Lördag 10 juli

08.15-09.00 Barnens Lappis

9.00 – 10.15 Morgon på Lappis
Lappis egna morgontimma från området med gäster, bekanta, panelsamtal och bibelundervisning.
Tema: Det finns hopp för ett blomstrande relationer

Medverkan:
Bibelstudium: Christine Viklund
Panel: Börje Dahlkvist, LP, Maria Flodin, Stephan Beimark –
Morgonens panelsamtal kommer beröra familjehem, våld i nära relationer, relationer till andra människor i våra liv.
Programledare: Hanna-Maria Holmefur, Anders Wisth

Bibelstudium finns på tbnplay.se

14.00 – 16.00 UPL sänder Live


Kväll på Lappis
19.00 Lappisstudion:
Lapplandsveckan med sin studio där kvällen innehåller besök av
kvällens predikant Frida Nyberg, Pingst kampanj ”Mer Jesus till folket” och inslagsserien ”Drömmen om Lappis”
Programledare: Hanna-Maria Holmefur

19.30 Gudstjänst
Tema: Det finns hopp genom livets olika säsonger

Medverkan:
Ledning; Alfrida Stenström, Roland Pettersson
Predikan; Frida Nyberg, Föreståndare Pingstförsamlingen Boden
Insamling till konferensen


Söndag 11 Juli Avslutning på Lappis

08.15-09.00 Barnens Lappis

10.30 – 11.00 Avslutning på Lapplandsveckan
Lappis egna morgontimma från området med gäster, bekanta, vi blickar tillbaka på veckan
”Drömmen om Lappis”
Tema: Det finns hopp för ett blomstrande församlingar

11.00 – 12.00 Avslutningsgudstjänst
Medverkan:
Predikan: Daniel Alm, Föreståndare Pingst
Programledare: Hanna-Maria Holmefur, Anders WisthMORGON PÅ LAPPIS
Lappisstudion med Barnens Lappis, gäster, bibelstudium

KVÄLL PÅ LAPPIS
Lappisstudion, Kvällsmöte

Materialet är förinspelat

Följ
@barnelappis

Följ @ungpalappis

Ändringar i programmet kan tillkomma

Se 2020 års program

Bibelstudium
Martin Reen

Bibelstudium
Christine Viklund