Karta

1 Stora tältet
2 Mötestorget (Utställningstält)
3 Toaletthus
4 Matsal
5 Kafé
6 Butik Lappis Boa, Kiosk & Grill
7 Expedition med
uttagsautomat
8 Logement
9 Diskhus
10 Förbönstält
11 Kreativ zon
12 UPL-området
med volleybollplan,
grillplats mm
13 Barnens Lappis med
lekområde, tre tält
och två kåtor. För
alla åldrar.
14 Fri parkering nära
Stora tältet.

+ Ambulansplats
Lappis hus och tält
Bilvägar
Konferensområde
Annan mark

Område tillåtet för husdjur och rastning av hundar (Gula streck)
Lappis område (ljusgrönt) sträcker sig från landsvägen till sjön. 
På andra sidan stora vägen finns fler campingområden med privata markägare.

Stranden lämpar sig inte för bad. 
Badplats finns inom 15 min gångavstånd.