Dövkyrkan

Torsdag – Söndag

Finns med på:

9:00 – 9:45
Morgonbön i stora tältet

10:30 – 10:50
Gemensam start i stora tältet

11:00 – 12:00
Samling i kapellet

18:30 Kvällsmöte – Stora tältet
Tolk på plats
Reserverade platser längst fram

22:00 Nattmöte – Stora tältet
Tolk på plats
Reserverade platser längst fram

Kontakt:
Jonas Söderberg, Ledare Dövkyrkan

J.sooderberg@gmail.com